lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1578 วันที่ทำการจัดส่ง :2 วันที่ผ่านมา
28 เม.ย. 2560 10:10 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1579 วันที่ทำการจัดส่ง :2 วันที่ผ่านมา
28 เม.ย. 2560 10:10 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1581 วันที่ทำการจัดส่ง :2 วันที่ผ่านมา
28 เม.ย. 2560 10:10 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1573 วันที่ทำการจัดส่ง :5 วันที่ผ่านมา
25 เม.ย. 2560 10:25 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1574 วันที่ทำการจัดส่ง :5 วันที่ผ่านมา
25 เม.ย. 2560 10:24 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1576 วันที่ทำการจัดส่ง :5 วันที่ผ่านมา
25 เม.ย. 2560 10:24 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1577 วันที่ทำการจัดส่ง :5 วันที่ผ่านมา
25 เม.ย. 2560 10:24 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
แถมสาย Remax Aura สีขาว 1 เส้น
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1575 วันที่ทำการจัดส่ง :5 วันที่ผ่านมา
25 เม.ย. 2560 10:23 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1570 วันที่ทำการจัดส่ง :6 วันที่ผ่านมา
24 เม.ย. 2560 09:14 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1571 วันที่ทำการจัดส่ง :6 วันที่ผ่านมา
24 เม.ย. 2560 09:14 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1572 วันที่ทำการจัดส่ง :6 วันที่ผ่านมา
24 เม.ย. 2560 09:13 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1568 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
21 เม.ย. 2560 11:36 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1569 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
21 เม.ย. 2560 11:35 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1566 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
20 เม.ย. 2560 10:15 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1561 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
18 เม.ย. 2560 10:14 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1563 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
18 เม.ย. 2560 10:14 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1564 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
18 เม.ย. 2560 10:13 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1559 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
12 เม.ย. 2560 09:53 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1556 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
11 เม.ย. 2560 11:39 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1553 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
10 เม.ย. 2560 10:04 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1552 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
10 เม.ย. 2560 10:04 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1554 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
10 เม.ย. 2560 10:03 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1555 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
10 เม.ย. 2560 10:03 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1551 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
7 เม.ย. 2560 10:55 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1546 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
7 เม.ย. 2560 10:44 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1547 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
7 เม.ย. 2560 10:44 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1548 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
7 เม.ย. 2560 10:43 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1549 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
7 เม.ย. 2560 10:42 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1550 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
7 เม.ย. 2560 10:41 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1544 วันที่ทำการจัดส่ง :3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
5 เม.ย. 2560 11:12 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งฟรีพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 1212 พัสดุประเภทสายชาร์จ

สายชาร์จ iPhone 5/5S/6/6S/7/iPad [31]

สั่งสินค้าทางไลน์

LINE ID : @saicharge
facebook

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

BEST SELLER

390.00 บาท
250.00 บาท
  • สั่งซื้อ
390.00 บาท
250.00 บาท
  • สั่งซื้อ
390.00 บาท
250.00 บาท
  • สั่งซื้อ

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านSaiCharge
ร้านSaiCharge
www.saicharge.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
Go to Top